Innhold

Bakgrunn for testen

Det er alminnelig kjent at engelskfaget er spesielt vanskelig for personer med dysleksi. Dette skyldes i første rekke den såkalte "dype" engelske ortografien, der en finner lite samsvar mellom uttale og skriftbilde, eller mellom fonem og grafem. Men hva som er vanskelig, og hva som er lett for den enkelte eleven, er ofte uklart.

I internasjonal forskning er det en økende interesse for hvordan personer med dysleksi tilegner seg fremmedspråk. Her i Norge har vi ikke tidligere hatt noen test med det formålet å kunne få frem de sterke og svake ferdighetene til elever med dysleksi når det gjelder tilegnelsen av det obligatoriske engelskfaget.

© 2017 Signe Marie Sanne